Vi får et helt nytt nettsted snart

Elo Cultural har siden 2001 vært en stor leverandør av tjenester knyttet til det portugisiske språket. Vi tilbyr blant annet:

i EloCultural

Opplæring i portugisisk som fremmedspråk
alle nivåer
Opplæring i portugisisk
som arvespråk
Oversettelse til og fra
engelsk/norsk – portugisisk
transkribering, korrekturlesing
og lokalisering av tekster
Simultan, konsekutiv
og hvisketolking