Elo Cultural (EC) ble etablert av Maria José Maciel i 2002. Formålet var å tilby det norske markedet kvalitetstjenester innen tolking og oversettelser i norsk–portugisisk. Etter hvert ble virksomheten utvidet med flere tjenester, blant annet innen spansk.

Maria José har portugisisk, engelsk, spansk og norsk som arbeidsspråk. Hennes solide erfaring med språk bygger på mange års virksomhet som oversetter, tolk og språklærer.

Hun ble statsautorisert translatør i norsk–portugisisk i 2004, og fra 2006 er hun den eneste statsautoriserte tolken i norsk–portugisisk i Norge. For øvrig har hun en cand.philol.-grad i portugisisk–engelsk fra Universitet i Oslo og bachelor-grad i portugisisk–engelsk fra Universidade do Vale do Rio dos Sinos i Brasil.

Maria Josés privat boksamling omfatter over 90 ordbøker, titalls skolebøker og annet pedagogiske materiell i tillegg til utallige elektroniske språkhjelpemidler.