Vi har oppdrag for et bredt spekter av kunder innen det private, næringslivet og det offentlige. Dette er noen av kundene vi har/har hatt oppdrag for:

Allegro Språktjenester

Amesto Translations

Barne-, ungdoms- og familieetaten

Eidsivating Lagmannsrett

Fagforbundet

Flyktningshjelpen

Frelsesarmeen

Gjøvik Tingrett

Høyskolen i Telemark

Høyskolen i Tromsø

Inter-set

Landsorganisasjonen i Norge

Languagewire

Likestillings- og diskrimineringsombudet

Lingo Access

Lionbridge

Lovisenberg Sykehus

Noricom Nord AS

Odfjell ASA

Oslo Patentkontor

Oslo Politi

Oslo Tingrett

Regnskogfondet

Rionor

Sigvartsen Steinindustri

Statistisk sentralbyrå

Tolkenett

Utenriksdepartement (UD)

Utlendingsdirektoratet (UDI)

Utlendingsnemda (UNE)

ØkokrimSom referanser kan det vises til følgende attester:

"We are very satisfied with Maria Josés work as a translator and interpreter for the Norwegian Directorate of Immigration"

Lena Grønnland
Utlendingsdirektoratet
----------------------------------------------------------------

"MJM er dynamisk og positiv til nye utfordringer. Med sitt vinnende vesen er hun lett å samarbeid med, og for meg har det vært en spesiell glede å kunne trekke veksler på hennes solide praktiske og teoretiske kunnskaper i brasiliansk portugisisk. Jeg nøler derfor ikke med å gi henne min beste anbefaling som tolk og oversetter mellom norsk, portugisisk og engelsk."

Kåre Nilsson (Førstamanuensis i portugisisk)
Universitet i Oslo
----------------------------------------------------------------

"Maria José simultantolket i tre dager for oss, samtidig som hun koordinerte diskusjoner og uformelle samtaler for deltakere gjennom seminaret. Hun oversatt både fra portugisisk, engelsk og norsk… Maria José utførte oppdraget på en svært profesjonell måte. Jeg kan trygt gi henne mine varmeste anbefalinger og ønsker å legge til at hun er en person det er lett å samarbeid med."

Therese Vangstad
Kirkens Nødhjelp
----------------------------------------------------------------

"Maria José Maciel, ... har utført oppdrag i forbindelse med Forumkonferansen 2006 "Words or action? Transition from Indigenous Activism to Political Power. Challenges from South America" ... arrangert 05.10-06.10.2006. Det ble simultantolket portugisisk-engelsk og engelsk-portugisisk på en svært nøyaktig og tilfredstillende måte. Vi vil gi henne våre beste anbefalinger".

Terje Lilleeng
Senter for samiske studier, Universitet i Tromsø
----------------------------------------------------------------

"...Fra og med høsten 2001 har Maria José Maciel vært engasjert som leder av kursene våre...Seksjonen er meget fornøyd med Maria José Maciel’s innsats som kursleder. Hun har solid språkfaglig bakgrunn i norsk ved siden av sitt portugisiske morsmål som grunnlag for sikker veiledning på alle ferdighetsnivå. Undervisningen er levende og variert med et driv som skaper engasjement blant elevene".

Stein Opdahl (Seniorrådgiver)
Seksjon for internasjonal utviklingssamarbeid, Statistisk sentralbyrå
----------------------------------------------------------------