Elo Cultural er i gang med å lage av en norsk–portugisisk elektronisk ordbok.

Ordboken Ordboken vil ha følgende egenskaper/funksjoner:

fire søkemuligheter (opplagsord/illustrasjon/fritt tekstsøk/emne)

definisjoner og uttrykk

verbbøyning

bøyninger av alle uregelmessige substantiv

rikelig med eksempler og illustrasjoner

brasiliansk og europeisk skriveform/definisjoner

uttalenøkkel for brasiliansk og europeisk portugisisk

oversikt over grunnleggende portugisisk/norsk grammatikk

fakta-ark om portugisisktalende land og Norge


Prosjektet er ambisiøst og tidskrevende, og vil kreve omfattende midler. Det søkes fortløpende om støtte fra private og offentlige institusjoner, og ordboken skal utvikles i trinn etter hvert som ressursene kommer inn.