Ønsker du at din utførte oversettelse/tekst skal være et feilfritt dokument, kan vi korrekturlese den. For å sikre det, foretar Elo Cultural et kvalitetskontroll på tre ulike nivåer:

1. Faglig språksjekk: Tekst gjennomleses parallelt med original. Vi kontrollerer at innholdet og stilen er riktig gjengitt.

2. Korrekturlesning Grundig korrekturlesing gjennomføres. Vi ser blant annet etter riktig stavemåte, navn og tall, tegnsetting, konsekvent bruk av ord og begreper. Layout kontrolleres.

3. Idiomatisk sjekk Teksten leses for å etterse at den har en naturlig flyt.

Ta gjerne kontakt for mer informasjon.