Her forklares sentrale ord og uttrykk innen oversettelses - og tolkearbeid:


Oversettelse: Tolking:
Apostille-stempel Fjerntolking
Autorisert oversettelse Fremmøtetolking
Bekreftelse av underskrift Huskeliste for bruk av tolk
Deponering av underskrift ved underskriftbekreftelse Hvisketolking
Forskrift om bevilling som statsautorisert translatør Integrerings og Mangfoldsdirektoratet
Kildetekst Konsekutivtolking
Legalisering av dokument til bruk i Norge Nasjonalt Tolkeregister
Legalisering av dokument til bruk i utlandet Norsk Tolkeforening
Legalisering av dokument til bruk i utlandet (prosedyre) Rettstolk
Maskinoversettelse Simultantolking
Måltekst Skjermtolking
Notarialbekreftelse Stasautorisert tolk
Original tekst Statsautoriserte tolker i Norge
Oversettelse Telefontolking
Oversetter Tolk
Prima vista oversettelse Tolkens funksjon
Språksjekken av Statens Informasjonstjeneste og Språkråd Tolkeportalen
Standard side Tolkeutdanning
Statsautorisert translatør  
Statsautoriserte Translatørers Forening (STF)  
Taushetsplikt  
Translatør