Elo Cultural tilbyr tolketjenester i følgende type tolking og språkkombinasjoner:

Tolking:

hvisketolking

konferansetolking

konsekutivtolking

simultantolking

telefontolking


Språkkombinasjon:

portugisisk - norsk

portugisisk - engelsk

portugisisk - spansk

norsk - spansk


Maria José Maciel er den eneste statsautoriserte tolken med språkkombinasjonen norsk–portugisisk i Norge og står oppført i den høyeste kategorien i det Nasjonalt Tolkeregister. Hennes erfaring spenner seg fra oppdrag for næringslivet, privat kunder til offentlige instanser i hele Norge.

Se gjerne Ord og uttrykk for nærmere forklaring på uttrykk brukt her og tips om samtale via tolk.